ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ         6:30π.μ. 'Ορθρος και  Θ. Λειτουργία ( Μεγ. Βασιλείου)

ΔΕΥΤΕΡΑ        7:30π.μ. 'Ορθρος και 'Ωρες  -  5:00μ.μ. Μέγα Απόδειπνο

ΤΡΙΤΗ               7:30π.μ. 'Ορθρος και 'Ωρες  -  5:00μ.μ. Μέγα Απόδειπνο

ΤΕΤΑΡΤΗ       7:30π.μ. 'Ορθρος -  6:00μ.μ. Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία

ΠΕΜΠΤΗ         7:30π.μ.  'Ορθρος και 'Ωρες  -  5:00μ.μ. Μέγα Απόδειπνο

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   7:30π.μ.  'Ορθρος και Ώρες  -  7:00μ.μ. Χαιρετισμοί της Θεοτόκου

ΣΑΒΒΑΤΟ       6:00μ.μ.  Μέγας Εσπερινός και ενοριακή σύναξη