ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΥ                                                   

Τρίτη 1 Αὐγούστου

8:00π.μ. Ἁγιασμός

7:00μ.μ. Ἱερά Παράκλησις Ὑπεραγίας Θεοτόκου

Τετάρτη 2 Αὐγούστου

4:00μ.μ. - 6:00μ.μ.  Ἐξομολόγησις

7:00μ.μ. Ἱερά Παράκλησις Ὑπεραγίας Θεοτόκου

Πέμπτη 3 Αὐγούστου

7:00μ.μ. Ἱερά Παράκλησις Ὑπεραγίας Θεοτόκου

Παρασκευή 4 Αὐγούστου

4:00μ.μ. - 6:00μ.μ.  Ἐξομολόγησις

7:00μ.μ. Ἱερά Παράκλησις Ὑπεραγίας Θεοτόκου

Σάββατο 5 Αὐγούστου

7:00μ.μ. Ἑσπερινός τῆς Μεταμορφώσεως

Κυριακή 6 Αὐγούστου

«Η  ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ  ΤΟΥ  ΣΩΤΗΡΟΣ»

7:00π.μ. Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία

7:00μ.μ. Ἑσπερινός καί Ἱερά Παράκλησις Ὑπ. Θεοτόκου

Δευτέρα 7 Αὐγούστου

7:00μ.μ. Ἱερά Παράκλησις Ὑπεραγίας Θεοτόκου

Τρίτη 8 Αὐγούστου

7:00μ.μ. Ἱερά Παράκλησις Ὑπεραγίας Θεοτόκου

Τετάρτη  9 Αὐγούστου

4:00μ.μ. - 6:00μ.μ.  Ἐξομολόγησις

7:00μ.μ. Ἱερά Παράκλησις Ὑπεραγίας Θεοτόκου

Πέμπτη 10 Αὐγούστου

7:00μ.μ. Ἱερά Παράκλησις Ὑπεραγίας Θεοτόκου

Παρασκευή 11 Αὐγούστου

4:00μ.μ. - 6:00μ.μ. Ἑξομολόγησις

7:00μ.μ. Ἱερά Παράκλησις Ὑπεραγίας Θεοτόκου

Σάββατο 12 Αὐγούστου

7:00μ.μ. Ἑσπερινός

Κυριακή 13 Αὐγούστου

7:00π.μ.  Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία

7:00μ.μ. Ἱερά Παράκλησις Ὑπεραγίας Θεοτόκου

Δευτέρα 14 Αὐγούστου

7:00μ.μ.  Μέγας Ἑσπερινός καί τά ἐγκώμια τῆς Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου

9:00μ.μ.  Λιτάνευσις τοῦ ἐπιταφίου τῆς Παναγίας μας

Τρίτη 15 Αὐγούστου

«Η  ΚΟΙΜΗΣΙΣ  ΤΗΣ  ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ  ΘΕΟΤΟΚΟΥ»

6:30π.μ.  Ὄρθρος & Θεία Λειτουργία τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου

7:00μ.μ.  Μεθέορτος Ἑσπερινός καί Ἱερά Παράκλησις Ὑπεραγίας Θεοτόκου