ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ

ΣΑΒΒΑΤΟ  1  ΙΟΥΛΙΟΥ

ΑΓΙΩΝ  ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ  ΚΟΣΜΑ  &  ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΤΩΝ ΕΝ ΡΩΜΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ  2  ΙΟΥΛΙΟΥ - δ΄ Ματθαίου

ΚΑΤΑΘΕΣΙΣ  ΤΙΜΙΑΣ  ΕΣΘΗΤΟΣ  ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ  ΘΕΟΤΟΚΟΥ                   

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  7  ΙΟΥΛΙΟΥ   ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΙΔΟΣ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΑΣ ΑΓΙΑΣ ΕΝΔΟΞΟΥ ΠΑΡΘΕΝΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΑΘΛΗΦΟΡΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ  9  ΙΟΥΛΙΟΥ  - ε΄ Ματθαίου

ΑΓΙΟΥ  ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ  ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ  12   ΙΟΥΛΙΟΥ

ΟΣΙΟΥ ΠΑΪΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  14  ΙΟΥΛΙΟΥ

ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ  16 ΙΟΥΛΙΟΥ  - στ΄ Ματθαίου 

ΑΓΙΩΝ & ΘΕΟΦΟΡΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ Δ΄ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΑ  17   ΙΟΥΛΙΟΥ

ΑΓΙΑΣ   ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ  ΜΑΡΙΝΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ  23  ΙΟΥΛΙΟΥ  -  ζ΄ Ματθαίου 

ΑΓΙΟΥ ΦΩΚΑ ΚΑΙ ΟΣΙΑΣ ΠΕΛΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝ ΤΗΝΩ                                                                  

ΔΕΥΤΕΡΑ  24  ΙΟΥΛΙΟΥ  πρός  ΤΡΙΤΗ  25  ΙΟΥΛΙΟΥ

ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ 8:00μ.μ.  «Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ  ΑΓΙΑΣ  ΑΝΝΗΣ»

ΤΕΤΑΡΤΗ  26  ΙΟΥΛΙΟΥ

ΑΓΙΑΣ  ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΠΕΜΠΤΗ  27  ΙΟΥΛΙΟΥ

ΑΓ.  ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ  ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ  ΤΟΥ  ΙΑΜΑΤΙΚΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ  30  ΙΟΥΛΙΟΥ- η΄ Ματθαίου

ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΣΙΛΟΥΑΝΟΥ, ΣΙΛΑ, ΚΡΗΣΚΕΝΤΟΣ, ΕΠΑΙΝΕΤΟΥ & ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ