ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟ ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΣΕ ΒΕΡΟΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ & ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ * 21-22-23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016
ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟ ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΣΕ ΒΕΡΟΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ & ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ * 21-22-23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΣΙΟ ΠΑΪΣΙΟ
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΣΙΟ ΠΑΪΣΙΟ

123 σελίδα 4 από 6 56